Deșeuri din construcții și
demolări / moloz (DCD)

Deşeurile din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate din activităţi precum lucrările de amenajări interioare, exterioare, lucrări de demolare, construcții clădiri birouri, construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură, construcţia şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, si pot include: 

betoane, dale, cărămizi, țigle, gips carton, asfalt, materiale plastice, metale, lemn, pietre, moloz

Obiectele uşor de îndepărtat din structura care este demolată, (spre exemplu: mobilă, echipamente electrice, draperii şi covoare) nu sunt considerate deşeuri din construcţii şi demolări. 

Persoanele juridice (beneficiari) vor primi o copie confirmată (semnată și ștampilată) a Formularului de încărcare/descărcare deşeuri nepericuloase (Anexa 3) prevăzut în HG  nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Deșeurile colectate sunt supuse operațiunilor de sortare, valorificare a fractiilor reciclabile și eliminare în depozite autorizate a deșeurilor rămase ce nu mai pot fi utilizate.

17 09 04 Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03
17 01 01 Beton
17 01 02 Cărămizi
17 01 07 Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

Colectare la sac
60l(rafie)

Colectare la sac BIG BAG 1m3

Bine de știut

Care sunt obligațiile beneficiarului?

• să asigure autoutilitarelor pentru colectare acces de la drumurile publice până la punctul în care trebuie amplasat sau ridicat containerul/ punctul de colectare a recipientelor de deșeuri.
• să se asigure că accesul autoutilitarelor pentru colectare nu este împiedicat în nici un fel la data stabilită.
• să obțină avizele și autorizația de amplasare a recipientelor colectoare, conform legislației în vigoare;
• să nu modifice amplasarea stabilită a containerului
• să respecte data menționată pentru amplasarea și ridicarea containerului
• să restituie containerul închiriat în momentul încetării comenzii
• În cazul în care beneficiarul nu poate asigura încărcarea la capacitatea containerului până la data de ridicare menționată, acesta se obligă să ceară explicit modificarea datei de ridicare cu 48 h înainte, la numărul de telefon 0790 888 988 sau la adresa de email info@abc-urban.ro, în intervalul orar 08:00 – 11:30, în zilele lucrătoare. În caz contrar, containerul va fi ridicat de către abc-urban.ro la data menționată chiar dacă nu a fost încărcat la întreaga capacitate, beneficiarul acceptând în mod expres valoarea facturii emise pentru prestația efectuată.
• În cazul în care beneficiarul dorește ridicarea (sau înlocuirea printr-o comandă nouă) a containerului plin, înainte de termenul prevăzut în prezenta comandă, acesta trebuie să anunțe abc-urban.ro cu cel puțin 48 h înainte de ridicare, la numărul de telefon 0790 888 988, sau la adresa de email info@abc-urban.ro, iar abc-urban.ro va încerca rezolvarea situației în cel mai scurt timp, în măsura posibilităților.
• În cazul distrugerii, deteriorării recipientului colector sau dacă se constată lipsa acestuia, beneficiarul va despăgubi abc-urban.ro, prin plata contravalorii bunurilor.
• Să depună doar deşeurile acceptate conform codurilor prevăzute în prezenta comandă, pentru alte tipuri de deșeuri găsite ABC URBAN poate percepe pe baza dovezilor, taxe suplimentare;

FORMULAR DE COMANDA

  NUME*

  SOCIETATE COMERCIALA (optional)

  ADRESA DE EMAIL*

  TELEFON*

  TIPUL DE DESEU DE RIDICAT*

  ALEGE TIPUL DE RECIPIENT*

  ADRESA DE RIDICARE*

  ZIUA PREFERATA PENTRU RIDICARE:

  DETALII (optional)

  Întrebări frecvente